Dr. Mok Chui Yuk Jennifer_Grey
莫翠玉醫生
(女)
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
香港眼科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(眼科)
香港中文大學流行病學與生物統計學學士後文憑
香港中文大學眼科及視覺科學學系榮譽臨床助理教授
服務:
眼科專科
服務地點:
健滙專科中心 (尖沙咀星光行)
中心詳情
健滙眼科 (尖沙咀星光行)
中心詳情