Ms To Pui Man_Grey
杜佩雯女士
(女)
香港註冊物理治療師
香港理工大學物理治療學碩士
香港理工大學物理治療學理學士
澳洲科廷大學高級專業手法治療文憑
廣州中醫藥大學針灸學文憑
服務:
物理治療
服務地點:
盈健綜合醫務中心 (德福廣場)
中心詳情
健滙專科中心 (尖沙咀星光行)
中心詳情