Dr. Chow Chi Wai Kelvin
周慈偉醫生
(男)
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士
香港耳鼻喉科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)
服務:
耳鼻喉科專科
服務地點:
健滙專科中心 (將軍澳)
中心詳情
健滙專科中心 (尖沙咀星光行)
中心詳情