Dr. Chen Siu Wai
陳少慧醫生
(女)
香港中文大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院院士
英國皇家婦產科醫學院榮授院士
香港婦產科學院院士
香港醫學專科學院院士(婦產科)
香港中文大學內科醫學文憑
英國皇家兒科醫學院兒科文憑(國際)
倫敦瑪麗女王大學臨床皮膚學深造文憑
香港中文大學家庭醫學名譽臨床助理教授
服務:
婦產科專科
服務地點:
健滙專科中心 (將軍澳)
中心詳情
健滙專科中心 (尖沙咀星光行)
中心詳情